Ecz Ali Murat Duman

Yolsuzluk

“Yolsuzluk”, anlam itibariyle, dolandırıcılık ve gayri-ahlaki davranış içerecek şekilde, yetkili bir kişi ya da kurumun kendisine verilen yetkiyi kişisel ya...

Demokrasi.. Onu arıyorum!

Günümüzde toplumların ekseriyeti tarafından en meşru yönetim biçimi olarak kabul edilen demokrasi kavramı hala değişik şekillerde tanımlanmakta ve tanımı konusunda...

Siyasette nezaket

Öncelikle şunu belirtmeliyim; Siyasetçi özüyle, sözüyle farklı olmalıdır… Konuşan siyasetçi de, dinleyen siyasetçi de edebini korumalı en nihayetinde insan olduğunu...

Covid-19 Kabusu

Düne kadar adını dahi duymadığımız korona virüsü hiç beklemediğimiz bir anda yaşantımıza girdi... Çin’de ortaya çıktı, Dünyayı adeta kabusa çevirdi....