İBB otobüslere reklam almak için ihale açtı!

0

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Resmi Gazete’ye verdiği ilanda, İETT otobüs hatlarında İstanbul Otobüs İşlemeleri AŞ tarafından işletilen otobüslerdeki dış yüzey reklam alanlarının işletmeye verileceğini duyurdu.

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ tarafından kiralanmış hatlarda çalışan ve işletme sorumluluğu bu şirkete ait olan 1,078 otobüsteki reklam alanlarının üç yıl süreyle işletmeye verilmesini kapsayan ihalenin muhammen bedeli 8 milyon 250 bin lira olarak belirlendi.

Geçici teminatı 247 bin 500 lira olan ihalenin yeterlilik için son başvuru tarihi 10 Aralık olarak belirlendi. İhale, 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

ÖN KOŞULLAR ARANIYOR

İhale ilanında, ihaleye katılacaklara ilişkin ön koşullardan bazıları şöyle:

a) İstekliler aşağıdaki iş kollarının tamamında ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır.

1) Dijital Baskı veya Medya hizmetleri,

2) Basım ve Matbaa işleri,

3) Reklam, tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri,

4) Yolcu hizmetlerinde reklam ve tanıtım hizmetleri,

5) Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri

6) İstekliler ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yılda (2016-2017-2018) Medya hizmetleri veya Reklam tanıtım hizmetleri alanlarında en az 50.000.000 (Elli Milyon) adet yolcuya hizmet verdiğini belgelendireceklerdir. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

b) İstekliler sermayelerinin en az 10.000.000 TL (Onmilyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 30.000.000TL (Otuzmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

d) İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 30.000.000 TL (Otuzmilyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.

About The Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: