Günümüz gençlik problemleri

Çağımızda maddenin yeni teknolojik gelişimlerle inkişâfı hayatı bir yandan kolaylaştırırken diğer yandan zorlaştırıyor. Gelişen teknolojinin en problemli hale getirdiği alan gençliktir. Gençliğin problemleri adeta gelişen teknolojiyle doğru orantılı olarak her geçen gün artarak büyümektedir.

XX. yüzyılın ikinci yarısına kadar gençlerin kişilikleri aile, okul ve çevre ekseninde teşekkül ediyordu. Ağırlıklı biçimde aile, ardından okul ve onun ardından sosyal çevre gençlerin şahsiyetlerini yoğuruyordu. Gelişen teknoloji bunlara bir dördüncü unsur daha ekledi: görsel medya. Adı TV, radyo, bilgisayar ve internet şeklinde sıralanan bu ortam, gençlerin kişiliklerinin oluşum sürecinde sonradan devreye girdi ama süratle ilk sıraya yerleşti. İnsan ilişkilerini etkileyen bir araç haline geliverdi. Bu yüzden gençliğin belli başlı problemlerinin temelinde medyanın ciddi etkisinin olduğu kesin.

Genç, bedeni canlı, ruhu diri; gönlü paylaşıma açık, hayattan beklentisi yüksek insan demektir. Ergenlik dönemini aşmış yetişkinlik dönemine doğru seyredendir. Genç insanda bulunan ve dilimizdeki “delikanlılık” lafzıyla ifade edilen canlılık, heyecan onu üretken kılan en önemli özelliktir. Delikanlılığın temeli feragat ve diğergamlıktır. Bu yüzden insanlar genelde yirmi yaşına kadar idealist, yirmiden otuz yaşına kadar sosyal adaletten yana, otuzdan sonra hayatın gerçeklerini görüp realist olur, kırk yaşından sonra ise kapitalist olma temayülündedir.” denir. Nitekim Allah Râsulü der ki: “İnsanoğlu yaşlandıkça iki duygu gençleşir. Onlar da mal sevgisi ve uzun yaşama arzusudur.” Genç insanı daha çok duyguları yönetir. Bu yüzden Efendimiz (s.a) der ki: “Gençlik deliliğin bir türüdür.”

Değişen ve gelişen şartlar ve teknoloji ile iletişim araçları dünyayı büyük bir köy haline getirmiştir. İletişim ağının her geçen gün etkisini artırması kültürel kirlenmişliğin önünü açmakta ve pek çok problemi beraberinde getirmektedir. Kültürel kirlenmişliğin en önemli problem alanı gençler ve gençliktir.

 

2 thoughts on “Günümüz gençlik problemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: