ÇED raporu için son söz 15 gün sonra

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca kabul edilen Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu için 55 kurum ve kuruluştan görüş alındı. 10 gün boyunca vatandaşın da görüş belirtebileceği ÇED Raporu ile ilgili tüm itirazlar ve öneriler değerlendirilecek. Rapor, ilan süresi sonunda 5 iş günü içerisinde ‘bakan onayı’ na sunulacak.

Kanal İstanbul Projesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu sürecinde son söz 15 gün sonra söylenecek.

VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ TOPLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde vatandaşların Kanal İstanbul ÇED Raporu’na yönelik olumlu ya da olumsuz görüşleri toplanarak değerlendirmeye alınacak.

ÇED Raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, 5 iş günü içerisinde ‘bakan onayı’na sunulacak.

Kanal İstanbul Projesinin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 55 kurum ve kuruluşun görüşüne başvurularak hazırlandı. Rapor hazırlanırken güzergah, çevresel duruma yönelik ölçüm ve analiz, flora-fauna, sosyal etki ve kültürel miras etki değerlendirme çalışmalarının sonuçları ele alındı.

DEPREM RİSKLERİ İRDELENDİ

Bu kapsamda Kanal İstanbul Projesi için seçilen güzergahın detaylı saha etütleri yapıldı. Deniz araştırmaları bölümünde akıntı, sıcaklık, tuzluluk, kirlilik ve bulanıklık, karasal araştırmalar sırasında ise jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve hidrojeolojik değerler incelendi. Dalga ve tsunami modellemesi yapıldı, deprem riskleri irdelendi.

Kanala ve diğer işletmelere ilişkin riskler ile hem karasal hem de deniz ve tatlı sularda çevreye yönelik olumlu ya da olumsuz etkiler ele alındı.

Projede kanal genişliği, çevre etkileri değerlendirilerek belirlenirken, işletme senaryoları oluşturuldu ve risk analizi yapıldı.

KANAL GÜZERGAHINA AYRINTILI İNCELE

Ulaşım yollarının rezerv yapı alanını, kanal güzergahı ile diğer entegre ve yardımcı tesisleri içeren Marmara Limanı, Küçükçekmece Yat Limanı, Karadeniz Limanı, Karadeniz Dolgu Alanı ve Lojistik Merkezi de ÇED incelemesine dahil edildi.

Ayrıca, incelemeler doğrultusunda projenin, insani faaliyetlerle birlikte çevre üzerinde daha sonra yol açabileceği muhtemel değişiklikler de göz önünde bulundurularak Sazlıdere Barajı, İSKİ isale hatları, BOTAŞ hatları, otoyollar, kara ve demiryolları ile haberleşme ve nakil ağları da değerlendirmeye alındı.

TRAFİK YÜKÜ DE MASAYA YATIRILDI

Rapor hazırlanırken, Kanal İstanbul Projesi kapsamında çevresel risk olarak görülen unsurlar ile bunlar için etki azaltıcı önlemler de belirlendi.

Kanal İstanbul’un yapımı sırasında denizde yapılacak dip taraması ile buradan çıkacak malzemenin yönetimi, deniz dolgusu, projenin askeri alan ve bölgeler, ulaşım alt yapısı, enerji nakil, doğal gaz boru ve telekomünikasyon hatları ile doğal sit ve arkeolojik sit alanlarıyla kesişme noktaları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Projeden kaynaklı trafik yükünün etkisi de rapor oluşturulurken değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

ANKARA/AA

About The Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: