Recep Varol

Recep Varol

Manastırlı Hamdi Bey

“Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşâ edemez; hattâ dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez.” sözünden ilhamla...

Ekonomik bunalım

Dünya ekonomisi yıllarca ekonomik istikrarsızlıklarla karşı karşıya gelmiştir. Ekonomik istikrarsızlıklar beraberinde dünya ülkelerini etkileyen ekonomik krizler meydana getirmiştir. Türkiye’deki krizlerin...

Yolsuzluk

“Yolsuzluk”, anlam itibariyle, dolandırıcılık ve gayri-ahlaki davranış içerecek şekilde, yetkili bir kişi ya da kurumun kendisine verilen yetkiyi kişisel ya...

Demokrasi.. Onu arıyorum!

Günümüzde toplumların ekseriyeti tarafından en meşru yönetim biçimi olarak kabul edilen demokrasi kavramı hala değişik şekillerde tanımlanmakta ve tanımı konusunda...

Siyasette nezaket

Öncelikle şunu belirtmeliyim; Siyasetçi özüyle, sözüyle farklı olmalıdır… Konuşan siyasetçi de, dinleyen siyasetçi de edebini korumalı en nihayetinde insan olduğunu...