Ecz Ali Murat Duman

EY AHALİ UYAN!

Ey ahali! her bayram ve her Ramazan bir muhasebe vesilesidir.Ne yaptık, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz gibi soruları kendine sormayanlar rüzgarın...

Manastırlı Hamdi Bey

“Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşâ edemez; hattâ dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez.” sözünden ilhamla...

Ekonomik bunalım

Dünya ekonomisi yıllarca ekonomik istikrarsızlıklarla karşı karşıya gelmiştir. Ekonomik istikrarsızlıklar beraberinde dünya ülkelerini etkileyen ekonomik krizler meydana getirmiştir. Türkiye’deki krizlerin...

Yolsuzluk

“Yolsuzluk”, anlam itibariyle, dolandırıcılık ve gayri-ahlaki davranış içerecek şekilde, yetkili bir kişi ya da kurumun kendisine verilen yetkiyi kişisel ya...